Bijenvlucht 8, 3871JJ Hoevelaken Nederland
+31 6 53 32 79 78 info@jbene.nl
De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs

Projecten / klanten

Projectleider Tech&Food

Leidinggeven aan het project om Techniek opleidingen te versterken met kennis over Food en de Foodopleidingen te versterken met kennis over Techniek in de regio FoodValley.

Het gaat hierbij om de opleidingen van:

 • Procesoperators met Food expertise niveau 4
 • Voedingsspecialisten niveau 4
 • Mechatronica technici niveau 4

In de:

 • Maakindustrie als belangrijke toeleverancier voor de Foodsector.
 • Agro-Food.

Ontwikkelen van activiteiten om de zichtbaarheid van deze opleidingen te verbeteren.

Graag verwijs ik voor meer informatie over Knooppunt Techniek naar: www.knooppunttechniek.nl

Projectleider HMC MediaLab

Coördinatie en projectleiding voor het realiseren van een Programma en businesscase van een MediaLab op het Media Park als onderdeel van de Hilversum Media Campus.

Het MediaLab zal een plek zijn waar het accent ligt op innovatie.

 • Vraagsturing vanuit (media-) bedrijven, maatschappelijke instellingen geeft mede richting aan de activiteiten.
 • Het is ook een essentiële plek waar geleerd wordt.Resultaat:

 • Uit die gesprekken en bezoeken is het beeld naar voren gekomen dat het niet zozeer gaat om een fysieke plaats met een diversiteit aan apparatuur, maar dat het veel meer gaat om in contact te komen met de juiste partijen over de band van de inhoud.
  • Wat dat betreft kan je (het Mediapark in) Hilversum meer zien als een eco-systeem, dat veel kennis en faciliteiten biedt op het gebied van media, ICT en AV creatie.
 • De meerwaarde van de HMC is met name om de juiste partijen via relevante inhoud aan elkaar te koppelen (mix & match).
 • Als er een gemeenschappelijke basis is kan er een gezamenlijk innovatietraject starten waar per keer wordt bekeken aan welke faciliteiten behoefte is.
  • Dus per keer worden partijen en faciliteiten bij elkaar gebracht en op die manier ontstaat er een dynamisch ‘living lab’.
 • Op deze manier maken we slim gebruik van de kennis en faciliteiten die er al zijn, in plaats van op voorhand te investeren in een grote vaste ‘lab-locatie’ met een diversiteit aan apparatuur en technologie.
  • Het is maar de vraag of dat gebruikt gaat worden. Het zou wel kunnen dat we daar naartoe groeien (bij gebleken succes).
  • Wel zien we een gemeenschappelijke projectruimte voor ons, zodat we snel kunnen starten met onderzoeksprojecten.

Professionaliseren van ‘leren in het werk’

Critical Friend bij NedTrain vanuit “ De Leermeesters”.

Op 11 maart 2015 heeft bij NedTrain de kick off plaatsgevonden van de pilot “ Professionaliseren van leren in het werk”. In deze pilot ligt de aandacht op het leren op de werkplek, waar leren en werken in elkaars verlengde komen te liggen.
De pilot komt voort uit de behoefte van de TechniekFabriek van NedTrain om het leren meer op de werkplek te laten plaatsvinden. De TechniekFabriek is een hybride leeromgeving van NedTrain in samenwerking met ROC van Twente en ROC van Amsterdam. Ook NS Leercentrum is partner van de TechniekFabriek. De Leermeesters is als extern adviseur betrokken bij de professionalisering van de TechniekFabriek.

Om de hybride leeromgeving van de Techniek Fabriek bij NedTrain te versterken is vanuit de Leermeesters de “ Critical Friend “ als tool in de markt gezet. Het is een methodische aanpak in de werkomgeving en dat maakt het effectief. Als Critical Friend help ik praktijkopleiders bij NedTrain verder om “ leren in het werk “ te professionaliseren.

Wat is hun rol als praktijkopleider en hoe kunnen zij die het beste invullen. Door dichtbij de praktijkopleider te mogen komen ontstaat een persoonlijke reflectie op werkgedrag bij het opleiden. De open en veilige sfeer zorgt ervoor dat er directe antwoorden gevonden kunnen worden die passen bij de betreffende persoon. Ik oordeel niet. En als critical friend voer ik mijn rol uit vanuit een samenwerkend perspectief, als onafhankelijke toeschouwer, als gelijke.

Graag verwijs ik voor meer informatie over het werk van “ De Leermeesters “ en Erica Aalsma naar haar website: www.deleermeesters.nl

Meer informatie over het “professionaliseren van ‘leren in het werk” kan je vinden op de Blog van Erica Aalsma : deleermeesters.wordpress.com

Meer informatie over “critical friend” kan je vinden in de publicatie van Erica Aalsma :
Info "critical friend"

Project Tech4Food.

Projectleider Tech4Food (Smart Industry) vanuit Knooppunt Techniek.

Voor het realiseren van een kwantitatief én kwalitatief goede aansluiting tussen vraag en aanbod binnen de sector techniek op de arbeidsmarkt in de regio Food Valley willen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven intensiever samen optrekken. Een flink aantal bedrijven en onderwijsinstellingen in de regio Food Valley is daarom gestart met de publiek-private samenwerking: ‘Tech4Food’. Ze doen dat onder de ‘paraplu’ van het Knooppunt techniek.

Projectaanpak

Om de doelstellingen te realiseren is gekozen voor een projectmatige aanpak op basis van de drie centrale thema’s, te weten: Circulaire Economie, 3D-Techniek en Smart Industry. Voor elk thema is een projectplan opgesteld, waarin is uitgewerkt op welke manier we de doelstellingen willen bereiken.

Doelstellingen

De publieke en private partners binnen het samenwerkingsverband ‘Tech4Food’ streven ernaar de volgende vier doelstellingen te realiseren:

 • Innovatieve techniekopleidingen op mbo niveau 4 die aansluiten bij de toekomstige vraag van de arbeidsmarkt in de regio Food Valley en een goede doorstroom naar het HBO 
bewerkstelligen.
 • High Tech Leer- en Innovatieomgevingen met regionale functie.
 • Versterken van vakkennis en innovatiekracht van docenten en medewerkers van de 
aangesloten bedrijven.
 • Verhogen van de instroom in techniekopleidingen op mbo niveau 4 vanuit vmbo gl/tl (mavo) 
en havo.

Graag verwijs ik voor meer informatie over Knooppunt Techniek naar www.knooppunttechniek.nl